Beretning – 2006 - Bording svømmeklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Beretning – 2006

Om klubben > Beretninger


BESTYRELSES BERETNING FOR 2006/2007

 
Endnu en gang har Bording Svømmeklub passeret et nyt år. Året er forløbet stille og roligt, vi har ikke haft det helt store aktivitetsniveau i det forløbende år.
Medlemstalleter faldet lidt i forhold til sidste år. Regnskabetudviser et underskud på - 13.630 kr. som er meget pænt når vi ser tilbage på et meget roligt år.

Vinteren 05/06 bød på mærkesvømning, hvor svømmerne svømmede op til 2.500 meter. Der var mange børn der svømmende længere end de havde forestillet sig var muligt.

Afslutningen blev fejret med en rigtig hyggelig dag i bassinet.

I det nye år startede vi med nogle fælles møder med Engesvang Svømmeklubs bestyrelse, hvor vi aftalte at klubberne ville arbejde mere sammen i den kommende tid.
Første resultatet af disse møder blev et fælles førstehjælpskursus for vores trænere. Dette kursus forløb godt og deltagerne var lige ledes positive for samarbejdet med vores naboklub.   

Inden sommersæsonens start, deltog flere af vores trænere, både nye og gamle i bassinprøven. Michael fra badet var dommer en råkold eftermiddag, hvor alle deltagerne bestod med bravur.   

Da der i år, var mange trænere der havde mod på at tage bassinprøven, har det bevirket at klubben ikke har været så sårbar i tilfælde af sygdom mv.

Sommersæsonen ’06 har været præget af få tilmeldt børn. Dette skyldtes dels sidste års kolde sæson og dels sammenfaldet af fodboldklubbens trænings- og vores svømmetider. I den kommende sommersæson vil vi i samarbejde med fodboldklubben forsøge mindske dette sammenfald.

Ved sommerens mærkesvømning kunne vi ikke mærke, at der var færre børn end de tidligere år. Ikke mindre end 24.900 meter blev der svømmet i bassinet.

Sommerstævne blev udskiftet med en fælles afslutning med badet. Dagen var krydret med dykning, leg og konkurrencer i bassinerne samt kagespisning, hygge og kåring af årets træner på land. Årets træner blev denne gang Dorthe Nielsen. Hendes glade humør og fleksibilitet har været med til at valget faldt på hende.     

Vintersæsonen ’06/’07 er godt i gang. Holdene er fyldt op og stemningen er i top.
Der er blevet afviklet mærkesvømning i november og udvalget er godt i gang med at planlægge næste mærkesvømning allerede her den 1. marts.

Juleafslutningen blev af viklet i badelandet i Ikast, hvor der traditionen tro blev uddelt godterposer til torsdagsholdene inden de gik på juleferie.
Familieholdet hyggede sig med appelsiner lys på bassinkanten.

Klubbens bestyrelse, trænere og hjælpere afholdte den 8. december julefrokost på badet. Der var stor deltagelse også af selveste julemanden. Aften gik fantastisk godt og stemningen var høj. Alle udtaler sig positivt og en gentagelse er hvis nødvendigt.

I det nye år måtte vi desværre starte med nogle omrokeringer i trænerstablen. Til trods for dette, er der en rigtig god stemning på holdene og i klubben generelt.

Vi har i årets løb haft trænere på kurser. De har berettet positivt om kurserne og de har fået lyst til at uddanne sig mere, så det er jo dejligt.  

Bestyrelsen har i årets løb arbejdet ud fra nogle visioner og mål om at vi skulle synliggøres noget mere. Vi har i år haft fokus på det sociale, hvor ”klubånd” har været et gennemgående tema. Dette vil vi arbejde videre med, da vi ser at den gode stemning smitter af på alle der kommer i klubben.

Til slut vil jeg gerne takke medlemmer, trænere, bestyrelsen, Bording friluftsbad, Ikast og Engesvang Svømmeklub for et godt samarbejde i det forgangene år og jeg håber at det fortsætter fremover.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.
På bestyrelsens vegne
Jullie Riis Armenis

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu