Beretning – 2011 - Bording svømmeklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Beretning – 2011

Om klubben > BeretningerBestyrelsens beretning – BSK 2011


Året 2011
Vi har igen i år holdt fast i beslutningen om få, men gode, arran­gementer. Vi har nogle aktive børn, trænere og bestyrelsesmedlemmer, som også har andre aktiviteter at deltage i. Vi synes vores niveau er fornuftigt og overkommeligt for alle.
Vi har i år et overskud på 17.864 kr.
Vi ved allerede nu, at vi får brug for midler til indkøb af nye materialer til sommer, som svømmefødder og store måtter. Det er dyrt og vi kigger os godt for.
Bestyrelsen har besluttet at bevilge midler til hjælp ved gulvrenoveringen på friluftsbadet. Desuden vil vi også markere vores 40 års jubilæum, der falder sammen med badets – og det gør vi sammen d. 12.5. ved åbningsfestlighederne.
Bestyrelsen har holdt møder fordelt over hele året – men naturligvis flest i og omkring forår/sommer, da det er det største program der skal falde på plads.
Vinterens program er nogenlunde fast – men har allerede nu besluttet at ændre på tilmeldingen/holdfordelingen til det kæmpestore hold i den lave ende af det store bassin. Vi forbeholder os retten til at blive klogere!...
At vi så i specielt vinterperioden bliver drillet af SFO og klub, der gang på gang arrangerer noget om torsdagen finder vi lidt ærgerligt. Børnene skal vælge eller forældrene vælge for dem, mellem 2 ting de gerne vil være med til, og det giver flere og flere forældre udtryk for, er rigtig træls, for at sige det på godt jysk.
Vi kan ikke vælge andre ugedage – mens de kan vælge over hele ugen. Vi vil derfor nu skriftligt rette henvendelse til dem i håb om, at de vil prioritere anderledes fremover.

Sidste halvdel af vintersæsonen 10/11 – er den første i 2011:
Den første mærkesvømning løb af stabelen d 3. marts 2011.Der blev svømmet i 3 grupper og der blev svømmet i alt 14.875 m.
Sidste år blev der svømmet 45.050 m. på samme tidspunkt. Det var et arrangement i SFO/klub, der gjorde at vi ikke havde mange deltagere denne gang.

Sommersæsonen 2011:
Nat-svømningen 2011 blev afviklet d. 24. juni i noget ”mellemvejr” som resten af sommeren viste sig at blive. De fremmødte 8-10 svømmere hyggede sig og svømmede lidt, som de selv skriver på hjemmesiden. Formålet med arrangementet er både at give de dygtige svømmere lang tid til at svømme langt – men også at hygge sig sammen.
Afslutningen: Der blev svømmet i 4 grupper og der blev svømmet i alt 25.250 m.
Arrangementet blev afviklet som en del af afslutningen på sommersæsonen. Der var gang i grill’en og vi havde et par hyggelige timer omkring bassiner og bordene.

Første halvdel af 11/12 vintersæsonen – er den sidste i 2011:
Denne mærkesvømning gik over alt forventning: Der blev svømmet langt i 4 grupper og det blev til i alt: 25.475 m. Vi har i denne sæson gjort brug af nogle af de dygtigste svømmere som hjælpetrænere og det gør, at vi ikke svømmer så mange meter som vi før har gjort.
Næste vinterafslutning har vi besluttet skal være mærkesvømning. Det er fint at slutte af med et diplom og kan (forhåbentlig) vise fremgang fra sidste mærkesvømning.
Efterhånden er vi ved at have rutine i arrangementerne og det gør det naturligvis letter at håndtere.

Kursus:
På træner siden har vi haft fornøjelse af at se en af hjælpetrænerne, Frederikke Poulsen, tage godt imod en udfordring med selv at undervise sit eget hold. Hun har sammen med Cecilie Salomonsen og Emma Engelbreth været på Hjælpetræner 1 kursus i Tarm og står foran 2. halvdel af kurset her i februar 2012.
Søren Jensen og Hanne Lindberg har også været på et weekendkursus: Vandlege og boldspil til inspiration i undervisningen. Desuden har Julie Andersen og Hanne Lindberg været med på et 1 dags kursus hvor der var fokus på lege til de helt små i det lille bassin.
Vi har haft Inge Dinis på Zumba kursus. Hun bruger det til motionsholdet og vi elsker at vrikke hofter i vand, når ingen kan se det! Hun har været på gæstevisit på familieholdet om fredagen, hvor vi har brugt vores nye ghetto-blaster.
Som altid, er det godt at lære noget nyt eller få genopfrisket teori og anden lære. Vi ser nye lege, begrundelser for lege og måske et nyt ”redskab” der kan bruges.
Næste sæson har vi forhåbentlig også god aktivitet på kursusfronten. Søren M. Pedersen lægger hårdt ud med et livredder-dommerkursus i marts, som vil komme klubben til gode fremover, da vi selv vil kunne stå for bassinprøverne, der jo også indbefatter alle livredderne til friluftsbadet.
Der er mange muligheder – kig på www.dgi.dk og se kursus programmet – der jo også tilbyder meget andet end svømning, som f.eks. foreningsudvikling, PR, økonomi og et hav af andre ting. Tilmelding via Hanne Lindberg, der kan tilmelde on-line.

Juleafslutning for trænere og bestyrelse:
Vi lavede lidt om på træner/bestyrelses afslutningen i år. Og det med stor succes. Vi flyttede årets bowling-tur fra marts til december måned. Denne gang kørte vi til Silkeborg Bowl’n Fun – hvor der var fint plads til os en tirsdag aften. Vi bowlede en times tid (hold efter lodtrækning) og gik derefter ombord i buffeten, der var med mange og gode retter. Derefter blev det tid til det uundværlige pakkespil. Emnet var: Genbrug og miljø og det afstedkom mange gode og fantasifulde pakker. Vi kørte hjem kl. 21 alle trætte og glade.

Årets BSK’er:
Vi valgte i år at give æren til Lene Kildsgaard Jensen, der har ydet et stort stykke arbejde i klubben de sidste år. Lene indsats ligger specielt omkring indskrivningen via Conventus, som hun har været primus motor for at få i gang.
Sammen med Flemming, der har måttet lave ny hjemmeside for at få programmerne til at snakke sammen, har hun set muligheder og arbejdet ihærdigt på at få nogle nye og gode rutiner ind i tilmeldingsproceduren og medlemsregistreringen.

Fremtid:
Ud over de ting, der allerede er nævnt omkring 2012, vil jeg gerne lige omkring vores forhold til Dansk Svømmeunion.
Vi havde faktisk, med møge og besvær, fået os meldt ud. Vi betalte et forholdsvis stort kontingent, som vi absolut ingenting fik for.
Vi fik henvendelse fra dem i efteråret, hvor de kom med et tilbud vi ikke kunne sige nej til: Meget lavt kontingent de første 3 år nemlig 100, 200 og 300 kr.  og varer/ydelser for ca. 20.000 – hvis vi kan bruge så meget…
Søren M.P.’s livredder kursus kommer ind under denne ordning. Og vi vil også gerne have nye mærker og diplomer inden for denne ordning.
De ændrer på deres struktur og vi skal som bredde-klub derfor ikke støtte de store Team-Danmark klubber, der er tilknyttet eliteorganisationen i DSU.
De vil desuden hjælpe til med kom-og-vær-med svømning d. 12.5. i forbindelse med jubilæet.

Til slut skal lyde en stor TAK til alle der har arbejder med klubbens arbejde. Trænere, hjælpere, bestyrelse og deres ”påhæng”, der jo nogle gange bliver inddraget ud over det ”nødvendige”. I er også med til at få det til at lykkesJ

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.
På bestyrelsens vegne
Hanne Lindberg
Formand


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu