Beretning – 2012 - Bording svømmeklub

Gå til indhold

Hoved menu:

Beretning – 2012

Om klubben > Beretninger


Bestyrelsens beretning – BSK 2012


Året 2012
Indledning – løst og fast:
Vi har igen i år holdt fast i beslutningen om få, men gode, arran­gementer. Vi har nogle aktive børn, trænere og bestyrelsesmedlemmer, som også har andre aktiviteter at deltage i. Vi synes stadig, vores niveau er fornuftigt og overkommeligt for alle, børn, forældre, trænere og hjælpere samt bestyrelse.
Regnskabet viser i år et forventet underskud på 22.294,- kr.
Vi valgte i året at støtte Friluftsbadet med sponsorat på 45.000 til gulvrenoveringen i omklædningsrummene. Vi har stadig penge på kontoen!
Belært og berørt af ISK’s svind på klubkontoen, har vi drøftet og besluttet, at give kontrol mulighed til et bestyrelsesmedlem, der ikke har noget med penge, betalinger og deslige i klubben at gøre. Bestyrelsesmedlemmet har kendskab til regnskab og daglig kasseregnskab via sit civile arbejde og mener vi derfor er kvalificeret til opgaven. Dette for at sikre tryghed for alle.
Bestyrelsen har holdt møder fordelt over hele året – men naturligvis flest i og omkring forår/sommer, da det er det største program der skal falde på plads.
Vinterens program er nogenlunde fast – og trænerstaben ligeledes. I år har vi været heldige, at SFO og klub ikke har ”beslaglagt” børnene på adskillige torsdage – som de foregående år. Juleafslutningen havde pænt fremmøde.
Sommerens store jubilæumsfest, hvor vi fejrede os selv sammen med badet, blev en dejlig men kold dag. Vi havde program som i 1972 – med bl.a. synkro-opvisning fra 3 gæve piger fra Silkeborg, der lavede en utrolig flot opvisning. Dette har resulteret i, at de største af vores pigesvømmere har vist interesse for denne svømme-gren. Vi er nu (primo 2013) i gang med at forberede os til at kunne tilbyde synkro hold til den kommende sommersæson. Mere om det senere.
Vi valgte at genindmelde os i Dansk Svømmeunion og har stadig penge at ”købe” for mht. kurser, mærker og diverse ydelser.

Sidste halvdel af vintersæsonen 11/12 – er den første i 2012:
Den første mærkesvømning løb af stabelen d 26. marts 2012. Der blev svømmet i alt 26.000 m. Vi trak dato’en lidt hen i marts, da vi skønnede svømmerne skulle bruge mere tid på at blive klar til at svømme på langs i bassinet. Det var en god prioritering denne gang.

Sommersæsonen 2012:
Nat-svømningen 2012 blev afviklet d. 24. august i noget ”mellemvejr” der krævede trøjer og varme drikke på kanten. Men at vi flyttede arrangementet til sidst i august gjorde, at ”natstemningen” hurtigere indfandt sig. De fremmødte 11 svømmere både hyggede sig og svømmede. Formålet med arrangementet er både at give de dygtige svømmere lang tid til at svømme langt – men også at hygge sig sammen. Der blev svømmet 31.300 meter.
Flotte præstationer   - Maja  Salomonsen svømmede 6000 meter som den længst-svømmende.
Deltagerne i årets nat-svømning. Der blev svømmet til omkring kl. 01 om natten.
Der var musik og lysshow fra kl. 21 – hvor Sørens MP’s disco var med til at gøre stemningen endnu bedre. Vi krøb i soveposerne omkring 01.30 og var klar til morgensvømning igen kl. 7.

Mærkesvømning: Der blev svømmet i 5 grupper og der blev svømmet i alt 17.100 m.
Arrangementet blev afviklet som en del af afslutningen på sommersæsonen. Der var gang i grill’en og vi havde et par hyggelige timer omkring bassiner og bordene. Vi uddelte medaljer til vinderne og diplomer til alle.

Første halvdel af 12/13 vintersæsonen – er den sidste i 2012:
22.11.2012: Denne mærkesvømning gik over alt forventning: Der blev svømmet i alt:21.850 m. Vi har i denne sæson gjort brug af nogle af de dygtigste svømmere som hjælpetrænere og det gør, at vi ikke svømmer så mange meter som vi før har gjort.
Her får børnene lov at vise, om anstrengelserne har båret frugt, og muligheden for at slå tidligere PR (personlig rekord). Vi har dejligt mange overraskelser og af og til forundrede forældreJ.

Kursus:
Søren MP har været på livredder-dommer kursus i marts og er nu klar til at dømme til prøverne i april 2013, hvor vi skal have fornyet prøverne til den kommende sæson, incl. Alle livredderne til badet.

Juleafslutning for trænere og bestyrelse:
Vi gentog succesen fra sidste år med Bowl’n Fun Silkeborg, som stedet hvor det store slag skulle slås. Tirsdag aften er der god plads til os. Vi bowlede en times tid og gik derefter ombord i buffeten, der var med mange og gode retter. Derefter blev det tid til det uundværlige pakkespil. Emnet var: TYSK igen var der gode, forfærdelige og fantasifulde pakker.
Som ekstra var der gave-pakker fra vores jubilæumsgave fra Dansk Svømmeunion, der havde ryddet lageret for t-shirts, badehætter, bluser, håndklæder m.m.
Jeg kan vist roligt sige, at pakkerne gjorde lykke. Der blev livligt byttet rundt efter spillet for at få de rigtige størrelser. Også de tyske pakker var der festligt bytteri med. Mit dejlige ler øl krus fra Harzen forsvandt og jeg fik en dejlig CD med Tyske Schlager Hits med hjem. Sikken rigdom og glædeJ.
Vi tog et billede af de store piger med t-shirts og badehætter på og sendte til DSU med tak for gaven, der gjorde lykke.
Vi er i tænkeboks til næste års tema! Men kedeligt bliver det ikke…. Aftenen sluter kl. godt 21 – vi skal jo op igen næste morgen.

Årets BSK’er:
Søren MP blev valgt. Søren arbejder med de større svømmere i klubben. I kraft af sin store konkurrence svømmerbaggrund bidrager han med godt input til dem.
Med sit smittende gode humør og engagement er han vellidt hos alle i klubben.
Som nyuddannet dommer i Dansk Svømmeunion har han taget nye initiativer, som vi i høj grad kan bruge til noget.
Klubbens barselsgave, badedragt til Karla, er set i brug. Hun er et naturtalent

Fremtid:
Ud over de ting, der allerede er nævnt omkring 2013, vil jeg gerne lige omkring vores forhold til Dansk Svømmeunion.
Vi fik henvendelse fra dem i efteråret, hvor de kom med et tilbud vi ikke kunne sige nej til: Meget lavt kontingent de første 3 år nemlig 100, 200 og 300 kr.  og varer/ydelser for ca. 20.000 – hvis vi kan bruge så meget…
Vi har desuden brug DSU i forbindelse med opstart af synkro, hvor de har formidlet officiel kontakt til Silkeborg Svømmeklub, hvor vi har trænet med dem i et par måneder nu, som appetitvækker og øvelse til det nye hold vi vil tilbyde til sommer. Vi har haft forskellige forældre til at køre på skift. De træner lidt sent (kl. 20-21) – men det er lige gået.
Dorthe Ahrendsen, der har show-dance piger vil gerne prøve kræfter med at instruere holdet.
Vi har aftalt, at Sara fra Silkeborg kommer ud nogle gange og hjælper i gang. Jeg har i den forbindelse været til Synkro Stævne i København i Februar, hvor vi (Inge Dinis og jeg) fik set mere til hvordan sådan noget foregår. Spændende og specielt – men når pigerne viser interesse, så må vi følge op og se hvad vi kan gøre.
Jeg tog billeder og video, som skal hjælpe Dorthe med det videre arbejde.
Pigerne, der svømmer torsdag aften, har set noget af det. De er ikke afskrækkede og kunne godt se, at de øvelser de er ved at lære, indgår i flere af serierne.
DSU har refunderet alle udgifter til transport og hotel. Inge og jeg har selv sørget for forplejning under turen.
Så nu mangler vi at få indkøbt noget udstyr til musik i vandet og så skal vi have holdet placeret i sommerplanen og lavet PR for det.
Det næste, jeg skal deltage i er DSU’s breddesektion, der holder generalforsamling i næste uge i Aarhus, hvor de har emner om beredskabsplaner og EM i Boxen på programmet.

Til slut skal lyde en stor TAK til alle der har arbejder med klubbens arbejde. Trænere, hjælpere, bestyrelse og deres ”påhæng”, der jo nogle gange bliver inddraget ud over det ”nødvendige”. I er også med til at få det til at lykkesJ
Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

På bestyrelsens vegne
Hanne Lindberg
Formand


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu